Tại mọi thời điểm, VIETSEO đảm bảo luôn có nhân viên trực tiếp nhận các thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp của khách hàng thông qua các hình thức sau.

bao cao, ho tro khach hang

1. Hỗ trợ qua hệ thống ticket trong trung tâm tài khoản khách hàng

Đây là hình thức hỗ trợ được ưu tiên và khuyến khích khách hàng sử dụng trong tất cả các trường hợp, cho phép VietSeo nhanh chóng xác thực quyền sở hữu gói dịch vụ và cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích khác trong quá trình sử dụng. Khách hàng có thể gửi email trực tiếp tới  vietseo@vietseo.com và hệ thống sẽ tự động chuyển thành ticket tương ứng.

2. Hỗ trợ qua điện thoại – 0917 212 969

Đây là hình thức hỗ trợ dành cho các khách hàng ưa thích hình thức hỗ trợ truyền thống qua điện thoại, các trường hợp cần thông báo khẩn cấp về các trường hợp cần ưu tiên đặc biệt hoặc các khách hàng không có kết nối truy cập Internet.

Tất cả các cuộc gọi tới tổng đài điện thoại của VietSeo đều được ghi âm dành cho mục đích kiểm soát chất lượng. Do tính chất không bảo mật của cuộc gọi, rất tiếc VietSeo sẽ hạn chế giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền sở hữu dịch vụ nếu khách hàng yêu cầu hỗ trợ bằng hình thức này.

3. Hỗ trợ trực tuyến live chat

Đây là hình thức hỗ trợ ưa thích của các khách hàng muốn trao đổi trực tuyến để được tư vấn lựa chọn sử dụng gói dịch vụ hoặc hỗ trợ xử lý các vấn đề cần phối hợp từ cả hai phía khách hàng và nhân viên kỹ thuật VietSeo.